Patronat

Òrgan rector de la Fundació

El govern, administració i representació de la Fundació correspondrà al Patronat, que tindrà i exercitarà les facultats que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l’ordenament jurídic i en els presents estatuts.

El Patronat de la fundació Chiquillos y en el Campo està format per nou persones:

Sabina Díaz García

Carlos Ceballos Gómez

Ana Cirujano Garzo

Vocal

Francina García Huertas

Vocal

Carlos Díaz Pérez

Vocal

Agustín Ceballos Porras

Vocal

María Jesús Gómez Díaz

Vocal

Noelia Martínez Torrijos

Vocal

José Ramón González García

Vocal