Equip terapèutic

El repte de participar com a palanca del canvi en les vides de les persones es troba a ser-ho en la pròpia

Sabina Díaz García

Sabina Díaz García

Nº Col. 24822

Llicenciada en Psicologia per la UCM. Terapeuta familiar acreditada per FEATF i per FEAP. Membre fundador de Chiquillos y en el Campo. Coordina i executa processos terapèutics amb infància i famílies, formacions i intervenció en contextos de lleure terapèutic amb infància en risc.

Carlos Ceballos Gómez

Carlos Ceballos Gómez

Nº Col. 26463

Llicenciat en Psicologia per la UCM. Terapeuta familiar acreditat per FEATF i per FEAP. Membre fundador de Chiquillos y en el Campo. Coordina i executa processos terapèutics amb infància i famílies, formacions i intervenció en contextos de lleure terapèutic amb infància en risc.