Des de l’enfocament sistèmic relacional, la violència no es tracta d’un problema tancat en un individu, sinó que es tracta d’un procés relacional entre diversos membres.

Aquest llibre ens explica més sobre això, repartint  la responsabilitat i el potencial de canvi entre diversos individus d’un mateix sistema. Fins al més petit de la família pot fer alguna cosa.

Us recomanem aquest enfocament d’intervenció juntament amb les diferents tècniques que s’analitzen aquí.