Un altre llibre on s’analitza la teràpia de Erickson. Aquesta vegada des d’un punt de vista més tècnic, es presenten diferents “sistematitzacions” de les tècniques i processos terapèutics d’aquest excèntric mestre. Una introducció clara i en profunditat a la comunicació hipnòtica i la generació de canvis treballant sobre la solució, sense necessitat d’aprofundir en les causes històriques ni embullar-se amb explicacions. Hudson O’Hanlon presenta de manera senzilla una teràpia que treballa el profund.