Intervenció amb infància i família

Creure que el canvi és possible fa possible que el canvi es creï

Quan ja no se’ns ocorre què mes fer, quan no trobem la manera de sortir d’un problema que es repeteix una vegada i una altra, potser una visió externa pot donar-nos una mica de llum. Volem acompanyar a infància, família i institucions a transitar el camí del canvi, que és el camí del creixement. Podem acompanyar-te?

INTERVENCIÓ AMB INFÀNCIA I FAMÍLIA

Abans tenia tres teories sobre com educar als fills, i cap fill. Ara tinc tres fills i cap teoria.

John Wilmot

Quan en una família sorgeixen els problemes, els seus membres es veuen davant una situació que pot enquistar-se o ser desbordant. En aquestes ocasions un suport extern pot beneficiar la generació d’alternatives que permetin fer un salt cap al creixement o pot ser la palanca que mobilitzi a la família cap a solucions que ja sabien i que no tenien clar com dur a terme.

Qué fem

Realitzem intervencions adaptades a la situació en què es troba la família o grup de convivència. Davant diferents situacions, tant conflictes entre persones com problemes que se centren en una sola, realitzem un procés d’intervenció flexible dirigit a superar la crisi.

Per a qui

Aquelles famílies o grups de convivència que perceben la necessitat d’una intervenció o assessorament per a superar situacions conflictives amb un o diversos dels seus membres. Treballem amb infància, adolescència i família per a superar el sofriment.

Créixer és anar assumint la “possibilitat de respondre” (responsabilitat) davant el que la vida ens presenta, i anar elaborant la nostra història en una direcció que ens faci protagonistes del nostre present.

Com ho farem

Una primera entrevista ens conduirà a dissenyar un procés al costat dels implicats. Acordarem els objectius a aconseguir i les opcions d’intervenció. Algunes característiques importants del nostre treball són:

 • Flexibilitat: cada procés es dissenya i ajusta a cada cas, modificant-se segons l’evolució.
 • Treball personalitzat: la intervenció es basa en l’escolta de les persones implicades donant-li molta importància a les particularitats de cadascun i el seu moment maduratiu.
 • Voluntarietat: treballem per la motivació per al canvi. Les persones són responsables del seu procés i per tant és molt important que el protagonitzin.
 • Model sistèmic de la psicologia: en la nostra base es troba aquesta perspectiva que situa la solució als problemes en la implicació de tots els membres possibles del “sistema” familiar o convivencial. Aquesta participació és una de les claus més importants del canvi.

Després d’una entrevista prèvia, el disseny del procés pot incloure diferents formats, que poden ser un o diversos dels següents:

 • Sessions individuals amb els membres del sistema.
 • Sessions conjuntes amb la família (o el sistema).
 • En alguns casos podrà sol·licitar-se la implicació d’altres persones importants, com a família extensa.
 • Segons la problemàtica que s’estigui tractant podrà sol·licitar-se la implicació d’altres contextos importants com l’escolar.
 • A vegades la intervenció podrà combinar-se amb altres programes que realitzem com el d’Oci Terapèutic.

INTERVENCIÓ AMB INSTITUCIONS

El millor mitjà per a fer bons als nens és fer-los feliços

Oscar Wilde

Quan la situació d’un nen o nena requereix l’entrada de les institucions socials, les mesures adoptades per a salvaguardar la seva integritat i proporcionar-li un present que garanteixi la construcció del seu futur pot implicar la vida en un centre residencial. Sent est un mal menor, construir una convivència amable en aquests contextos a vegades és un repte difícil d’aconseguir.

La forma en què ens relacionem amb les altres persones no deixa de ser un reflex de com ens relacionem amb nosaltres mateixos. Aquest pot ser el punt d’entrada per a un canvi en la convivència.

Qué fem

Proposem el disseny i posada en pràctica de processos d’intervenció amb nens i adolescents concrets que es trobin vivint en centres residencials. Treballem per l’elaboració de les seves històries personals i l’evolució del seu procés maduratiu que pugui portar a la reducció del nivell de conflicte en la convivència.

Per a qui

Especialment dirigit a aquelles institucions que s’ocupen de la convivència diària de nens i nenes en situació de desemparament. Realitzem processos terapèutics dirigits a generar canvis en la seva manera de relacionar-se amb si mateixos i amb el seu entorn.

Com ho farem

Un primer contacte en el qual valorar la situació permetrà el disseny d’un procés d’intervenció adaptat als nens i nenes que el requereixin. És de vital importància disposar de la perspectiva i implicació de les persones que treballen directament amb ells. Conèixer als nens, vincular amb ells i obtenir la seva voluntarietat per al treball seran els primers passos.

Les intervencions poden incloure:

 • Participación en otros programas que realizamos como el de
 • Entrevistes individuals (oferim la facilitat de realitzar-les en el mateix centre residencial)
 • Sessions de coordinació i orientació d’equips (vols formació adaptada al teu equip?)
 • En alguns casos, si és possible i sempre en coordinació amb les institucions, realitzem alguna sessió conjunta amb la família biològica dels nens.
 • Participació en altres programes que realitzem com el d’Oci Terapèutic.