Los niños y la muerte / Carta para un niño con Cáncer (Elisabeth Kübler-Ross)

by | oct. 16, 2019 | Biblioteca | 0 comments

Com parlar-los als nens de la mort? En la nostra societat aquest tema continua sent tabú, especialment quan hem d’explicar-lo als més petits.

En aquest llibre, seguint el seu respectuós i senzill estil, Kübler-Ross ens parla de la importància de fer partícips als nens en la mort com a part del cicle de la vida, sense secrets ni mentides que puguin confondre’ls o fer-los sentir-se culpables.

La mort per a l’autora no és més que una altra fase de la nostra existència, no la fi. I, possiblement per a la nostra sorpresa, les criatures són capaces de comprendre i integrar aquests successos de forma més natural i sana que molts adults. Sempre que se’ls mostri d’una forma clara i senzilla, i com una part més del cicle vital.