Pel·lícula dirigida per Achero Mañas l’any 2000.

Aquesta pel·lícula va denunciar en el seu moment el maltractament infantil, realitat que desgraciadament ha trigat a rebre una resposta per part de la societat.

Però més enllà del caràcter de denúncia a aquesta realitat, la pel·lícula ens compromet i qüestiona, quant a la nostra responsabilitat per a ser agents del canvi com a ciutadans i veïns.

Al mateix temps Achero Mañas, ens explica allò que no es veu, la dura realitat que hi ha després d’un blau i un maltractament.

Una pel·lícula en la qual la por, gran protagonista, pot veure’s.