Documental que aborda la situació de la infància resident en centres de protecció. Ofereix el testimoniatge de diversos joves que van ser nens tutelats, tant en centres de protecció com en famílies acollidores. També aporta reflexions i testimoniatges de diferents persones relacionades amb l’àmbit; educadors, tècnics, famílies…

Aporta una reflexió bastant àmplia sobre la situació, explicant molt bé la solitud que enfronta aquesta infància, la por, les incerteses, confusions, necessitats…

Imprescindible per a tota aquella persona que vulgui conèixer la situació dels centres de protecció des de la vivència dels seus protagonistes.

Enllaços: